Моята история

Моята история

Подреждането винаги е било моето убежище, част от детските игри и умение, които ми е помагало да придобивам знания и реализиране на работните си задачи. Умението да подреждам и организирам документи, работни и домашни задачи за мен е естествено състояние, което ми дава възможност да структурирам и да влизам в дълбочина и да виждам в цялост.

Функционалното подреждане до такава степен е вплетено в ежедневните и работни задачи, че не подозирах за тази си супер сила, която другите не притежават.

Целият ми професионален опит е свързан с проследяване на различни задължения и ангажименти, създаване и организация на работни процеси, счетоводство и мониторинг. Осъзнаването, че това е качество, което може да бъде опаковано като услуга, дойде след работата ми с консултант за кариерно развитие.

Открих общото между натрупания професионален опит, знания, силни страни и формирах идеята за осъзнато притежание на вещи, чрез подреждане и организиране. Осъзнах, че вещите ни са в огромни количества и утежняват ежедневието ни, но също така могат да бъдат и ресурс за промяна.

Така достигнах и до автентичното си разбиране за услугата такава, която да отразява моя стил, разбиране и усещане, поставяйки в основата свободния избор изразен, чрез индивидуалния “цвят и стил” на живот на клиента.


Подреждане, което обръща фокуса върху стойността на притежаваните вещи, но не само паричния им еквивалент, а и тяхната емоционална и сантиментална стойност, както и стойността, която носят, когато се освободим от тях и да засияем със собствения си блясък.

Повечето хора просто нямат достатъчно място и време за да си създадат уют и комфорт. Решенията, до които са стигнали са закупуване на още мебели за съхранение, смяна на гардероба с по-голям или дори преместване в ново жилище И вечното неспирното изразходване на време за подреждане, пренареждане.

Но дали това е решението?

Оказва се, че това може да се превърне в един безкраен процес. Вещите ни завладяват, диктуват живота ни, превземат пространството ни.

Подреждането, от друг страна е път към осъзнато притежание. Подреждането не е равнозначно на изхвърляне на голямо количество вещи.

След среща с мен и разчистване на текущото пространство, много мои клиенти, виждат жилището си в съвсем различна светлина и дори преосмислят решението си за преместване. В процеса на подреждане и организиране успяваме заедно с клиента да обрисуваме и създадем уютно, цветно пространство съобразено с индивидуалните стилове на неговите обитатели.

Щастлива съм, че имам възможността да помогна, намирайки с клиента къде е „тясното място“ и как може да се преодолее, чрез подреждане, отвътре-навън, ми носи неизмерима удовлетвореност и точно за това продължавам – за да създавам възможности и двете страни в процеса да печелят.

Имаш въпрос?