Подреждането и чувството на страх и срам.

Как да се справим с помощта на есенциите на д-р Бах

Чували сте за хора, които имат помощник в поддържането на дома и в деня преди да дойде помощникът, почистват и подреждат. И на въпроса защо, отговорът е: „За да не види, колко е мръсно и разхвърляно!”

Да, срамът и страхът са едни от основните причини да предприемем или не различни действия. И много са малко случаите, в които тези емоции дават положителен резултат в живота ни. Това са и двете най-често срещани причини да не се търси помощ при подреждането (и не само), скрити зад „нямам време и бюджет за тази дейност, но много искам да подредя”.

А как бихте се почувствали, ако знаехте, че подреждането за някого е удоволствие, източник на вдъхновение, дори медитация! Ще му позволите ли да ви помогне да откриете собствените си стандарти за подреденост и уют, да ви преведе по пътеката на радостта от осъзнато притежание?

Подреждането носи радост и лекота

И все пак за преодоляване на страха и срама ви предлагаме и няколко помощника.

Чували ли сте за есенциите на д-р Бах? Те са добро средство за преодоляване на емоционални моменти. Когато изпитваме страх, могат да се приложат няколко цветни есенции.

Например Скална роза (Rock Rose) – ако изпитваме страх от бъдещето, от неща, които евентуално могат да се случат или нещо да се обърка. Когато ни е страх дори да погледнем заобикалящата обстановка и не знаем от къде да я подхванем с подреждането, може да получим помощ с Мимулус (Mimulus).

Скална роза при страх от бъдещето

Страхът от загуба на контрола можем да преодолеем с Джанка / Дива слива (Cherry Plum). (Полезно би било също да консумираме всякакви храни, съдържащи сливи или джанки.)
В случай, че изпитваме тревожност и постоянно ни мъчат безпокойства, подходящо средство е Баховата есенции Трепетлика (Aspen).

Трепетлика (aspen)

А ако изпитваме срам някой да надникне в нашия свят, можем да го преодолеем, ползвайки Киселица / Дива ябълка (Crab Apple). (Както и при Джанка, препоръчително е също така да консумираме ябълки като храна.) Интересно е да се отбележи, че изпитването на срам е свързано и със състоянията на интоксикация. Есенцията Киселица има свойството да изчиства всякакви нехармонични вярвания, отрови и токсини, с които може да сме се натоварили. Киселица също така повлиява благотворно прояви на маниакално подреждане и трупане на вещи (или друго).

Дива ябълка (Crab Apple) при чувство на срам

Тези са Баховите цветя, които принципно биха били полезни при състояния на страхове или чувство за срам.
Разбира се, всеки от нас е цяла Вселена и може да се окаже, че причините за страха или срама са по-дълбоки, примерно от неувереност или някаква травма от миналото. В такъв случай може да прибегнете до индивидуална консултация и специфична за Вас комбинация от цветните лекове по метода на д-р Бах.

Може също така да се слуша музиката по цветята на д-р Бах:

Скална роза (Rock rose)  

Мимулус (Mimulus)  

Джанка (Cherry Plum)  

Джанка (Cherry Plum)

Трепетлика (Aspen)  

Дива ябълка (Crab Apple)  

За повече подробности: Нели Мутафова, тел. 0878 660 145,
е-поща: neli.moutafova@gmail.com, http://bachtherapy.po-dobre.com 

С пожелания за хармония, сила и благоденствие!

Вашият коментар